آیا باورتان می‌شود که امروز هم میلیونرها نفر الهه ی پیروزی را دوست دارند؟

nike swoosh

برند #نایک با صرف وقت ، درایت و تمرکز هزینه بزرگی توانست علامتی را جایگزین نوشتار کند . علامت یا سمبلی که در خود حرکت دارد و در پس معنا می‌گوید just do it# #nike

اما در حقیقت این سمبل را نام الهه ای از اسطوره های یونان گرفته شده است.

Can you believe that we still love a goddess?

nike swoosh

Nike is a global shoe maker company. But it is known also for its simple but unique logo design. The Nike swoosh logo is a glaring example of how a visual turns a business into a trustworthy brand. The logo was once considered as an insignificant and humble symbol. It later became a part of sports culture.

The company takes its name from the Greek goddess of victory, Nike. The goddess was an inspiration to Greek warriors. When the warriors won a war they used the say ‘Nike’ to each others. 

 مهم ترین دارایی برند جایگاهی است که در ذهن مخاطب خلق کرده است.

ما با مفاهیم پنهان زندگی میکنیم بدون آن که آگاه باشیم !

#درخانه_بمانیم  #آموزش #برندینگ #داستان #داستان_برند #نایک #ورزش #داستان_موفقیت  #قرنطینه   #خواندنی

 #برندسازی #قصه_هاى_شهرزاد #هزارویک_قصه_شهرزاد #روایتگری   #کهن_الگو #اسطوره  #تلاش #شهرزاد #داستان_نایک

#storybrand #brandstory #1001brandstories #shahrzadstories #storymatters #brandleadership #storytelling

 #brandDNA #brandgenetics  #bav #brandevolution

#brandequity #mythmaker #mythology   #nike #justdoit #nikegoddessofvictory