متاسفم باید دست پخت مامان را بخوری!

متاسفم باید دستپخت مامان را بخوری!این بدترین خبر است !

دنیای بدون مکدونالد ؟ این هم شد زندگی؟

هرروز در پی این هستم که با ورود کرونا به جهان چه تغییری در دنیای خرید و مصرف اتفاق افتاده است.

اما خبر از درو ن خانواده ها و انعکاس برخی از آنها تکان دهنده و جالب است

بچه به این شیرینی انقدر از غذای بیرون از منزل خورده است که دلتنگی او برای غذا نیست برای عادت مصرفی است که برای او مثل بسیاری از کودکان دیگر به وجود آمده است. این دوران ما را با خودمان روبرو میکندچگونه مصرف میکردیم؟ چگونه بچه تهیمان را سیر میکردیم ؟

اکنون چه میکنیم؟ 

#مصرف #کودکان #تغذیه #عادت

#درخانه_بمانیم  #داستان #داستان_برند #فست_فود #داستان_موفقیت  #قرنطینه   #خواندنی #شهرزاد

 #برندسازی #قصه_هاى_شهرزاد

#consumption #coronaeffect #consumerbehavior #consumerinsight

#aftercorona #habit #fastfood #children #mothercooking #1001shahrzadstories #shahrzad #consumerinsight