شیوه یافتن بینش مخاطب

مدل ها به ما كمك ميكنند تا اثربخش و متمركز و طبقه بندى شده فكر كنيم !
مدل يافتن بينش مخاطب ، مهم ترين اموزشي بود كه از آژانس بين المللى شريك و همكار آموختم ! تا قبل از آن فكر ميكردم خلاقيت و الهام مسير ديزاين يك
استعداد الهى است يا كسي ان را دارد يا نه ! اما پس از ان كه فهميدم و به كار گرفتم ، دريافتم كه كليد رسيدن به ايده ى بزرگ و اثر بخش متدلوژى دارد و همه ميتوانند با اين متد به مسير هاى قابل اعتمادى برسند و روى ان پل هاى ايده را بنا كنند .
يافتن بينش مخاطب اصلى ترين ستون ارتباطات است كه در دنياى امروز به نظر پيچيده تَر هم ميرسد .
در اين كارگاه مهارت و متدولوژى رسيدن به ايده بزرگ اثربخش را با تكيه بر يافتن بينش مخاطب تمرين ميكنيم
اين يافته اساس توليد هر نوع ارتباط اثر بخش در امامى بسترهاى رسانه اى نوين و سنتى است . بدون بينش توليد محتوا ى اثربخش را فراموش كن !

روایت گری کسب و کار در دنیای امروز

“پرسنال برندینگ” خلق یک جایگاه تازه است که تنها با داشتن روایتی شفاف و موثر از کسب و کار شکل می‌گیرد. دوره ” روایت گری کسب و کار ” طی 14 هفته، با راهبری و حمایت گروه آموزشی شهرزاد، به شما کمک می‌کند مسیری که در حوزه فعالیت کاری خود پیموده‌اید را بازنگری کنید، نقاط قوت و ضعف آن را بشناسید،‌ جایگاه واقعی خود را نسبت به رقبا و براساس نیاز مخاطبان شناسایی کنید و در قالب روایتی منحصر به فرد مسیر آینده فعالیت خود را ترسیم و به بازار هدف ارائه دهید.
برای شرکت در جلسه معارفه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88734543
تماس بگیرید