روایت گری کسب و کار در دنیای امروز

“پرسنال برندینگ” خلق یک جایگاه تازه است که تنها با داشتن روایتی شفاف و موثر از کسب و کار شکل می‌گیرد. دوره ” روایت گری کسب و کار ” طی 14 هفته، با راهبری و حمایت گروه آموزشی شهرزاد، به شما کمک می‌کند مسیری که در حوزه فعالیت کاری خود پیموده‌اید را بازنگری کنید، نقاط قوت و ضعف آن را بشناسید،‌ جایگاه واقعی خود را نسبت به رقبا و براساس نیاز مخاطبان شناسایی کنید و در قالب روایتی منحصر به فرد مسیر آینده فعالیت خود را ترسیم و به بازار هدف ارائه دهید.
برای شرکت در جلسه معارفه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88734543
تماس بگیرید